“Thế giới này là thật, cũng như cách tôi tin rằng tình yêu có thật. Thế giới này tồn tại vì một lý do, để chứa đựng những điều mà ta nghiễm nhiên tin là thật: những con người khác nhau, những tính cách khác nhau, những cảm xúc, những hiểu biết khác nhau. Nếu một ngày bạn nói với tôi rằng thế giới này không có thật, tôi vẫn sẽ tin rằng thế giới có thật, vì tôi vốn chỉ là một thằng khờ.”

– Nui 2022 –

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa