Đã ở Pháp một thời gian cũng lâu, nhưng thành thật thì hiếm khi mình vào nội thành Paris. Mình ghét cảm giác mọi người nhìn vào như kiểu “khách du lịch” ấy, nhất là ở một nơi không mấy an toàn như Paris.

Tạm gác lại cái lo lắng đó, thì Paris cũng đẹp đấy chứ (hmm, tất nhiên cần những ngày nắng và những chỗ không quá bon chen)

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa