Prisme: Viết thư tay như thế nào?

Là một người làm về công nghệ thông tin, trước đây, mình không mấy khi muốn động vào giấy bút hay những thứ cắt dán thủ công. Cách đây khoảng một năm rưỡi, mình bắt đầu viết thư tay một cách nghiêm chỉnh…