bức này mình sẽ trong phiên trị liệu hôm thứ 7,

mọi thứ trong ảnh đều có cặp: 2 khung cửa sổ, 2 cột điện, 2 hành tinh, cái cây – cái hộp

chỉ có người nhìn ra cửa sổ đang tự hỏi “cặp của mình đâu?”

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa