Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của Chillies. Mình vẽ bức này hồi mới mua bộ brush mới, chủ yếu để thử mấy brush đầu nhỏ. Bộ brush đi kèm màu Himi khá to, không phù hợp để vẽ những chi tiết mảnh, nhỏ.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa