Không phải máy ảnh film đâu, chỉ cần giảm ISO xuống thấp nhất, out of focus một chút, cộng với một vài chỉnh sửa cho shadow xuống thấp và highlight cao hơn. Et voilà.