Không phải máy ảnh film đâu, chỉ cần giảm ISO xuống thấp nhất, out of focus một chút, cộng với một vài chỉnh sửa cho shadow xuống thấp và highlight cao hơn. Et voilà.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa