Thật ra thì ảnh gốc đc chụp bằng ĐT, sau đó photoshop lại để trông giống ảnh polaroid

Mình sử dụng nhiều layer Post FX tới nỗi không thể nhớ nổi mình đã làm những gì