Bài này mình tổng hợp một vài câu mà người Pháp hay sử dụng trong văn nói.

Khi mới học tiếng Pháp, mình thường có xu hướng trả lời Oui / Non khá nhiều (vì chẳng biết nói gì khác hơn). Thay vì chỉ Oui / Non, một vài mẫu câu sau đây có thể thêm “gia vị” vào đoạn hội thoại:

Diễn tả sự đồng ý:

 • Parfait / C’est parfait pour moi
 • Tout à fait
 • ça me va / ça me convient (parfaitement)
 • Bien sûr
 • ça marche
 • Exactement / C’est exact
 • D’accord => có thể nói ngắn lại thành d’acc
 • Super !
 • ça me parait bien => looks good to me
 • Nickel ! (tiếng lóng)

Diễn tả sự không đồng ý:

 • C’est pas possible
 • Je (ne) suis pas sûr / C’est pas sûr
 • Absolument pas

Một vài mẫu câu khác mà người Pháp hay nói trong hoạt động thường ngày:

 • Repose-toi bien => “nghỉ ngơi đi nhé”
 • Prends ton temps => take your time
 • C’est une blague => It’s a joke
 • Quel dommage / tant pis => tiếc thật, what a pity
 • évidemment / c’est évident => rõ ràng là vậy
 • Merci, c’est gentil => Cảm ơn, bạn thật tốt bụng
 • C’est con => (tiếng lóng) that sucks
 • C’est tout bête => That’s so simple
 • Il est bête => he is stupid
 • J’ai rien dit => Nevermind
 • Tu t’embêtes pas => Don’t mind about that / đừng tốn công vì điều đó
 • Casser la tête / se casser le cul => try hard
 • Je m’en fous => I don’t care

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa