đâu cần một ngày đặc biệt để yêu
tình cảm cần nhiều hơn sự thấu hiểu
quan tâm nhiều, mà vẫn thật là thiếu
yêu thật nhiều, để biết thật là yêu…

– Con Mèo Thơ Ca | Massy 14/02/2023 –

141 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa