đâu cần một ngày đặc biệt để yêu
tình cảm cần nhiều hơn sự thấu hiểu
quan tâm nhiều, mà vẫn thật là thiếu
yêu thật nhiều, để biết thật là yêu…

– Con Mèo Thơ Ca | Massy 14/02/2023 –


何需特别的一天来爱
情感需要更多的理解
关怀虽多,但仍显不足
深深爱过,方知爱的真…

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa