Mình đang ở văn phòng thì bên ngoài tuyết tới. Tuyết tới thật bất ngờ, tuyết rơi dày, chỉ một lúc đã phủ trắng xóa đường phố.

Từ trong văn phòng ngắm tuyết thì thích thật đấy, nhưng chỉ khổ lúc về. Chẳng hạn như chiều nay, mình đợi mãi mà mà không có xe bus để đi về. Chà, có vẻ là tắc đường rồi đây. Hôm nay RATP lại đình công nữa, báo hại mình mất một tiếng rưỡi mới về được đến nhà.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa