Một vài cái cây mà gần đây mình vẽ:

Cái này vẽ trong lúc trên tàu từ Hà Lan về Pháp

Còn cái này vẽ lúc ngồi trong lớp:

Cái này cũng vậy…

Còn đây là mấy cái cây gần nhà. Ngồi vẽ trong trời gió lạnh nên chỉ cố vẽ cho xong nhanh..

Bonus: Cái cây này vẽ từ lâu lắm rồi. Hôm đó làm bài thi môn bảo mật, mình làm xong sớm nhất lớp và còn có thời gian thừa để ngồi vẽ (cũng may là đề hỏi toàn CTF cơ bản, kiểu RCE, XSS, stack smashing,…)