Hôm chủ nhật tự nhiên nhớ lại bài Reprise / Waltz of Chihiro, thế là hứng lên, vẽ lại mấy cảnh trong Spirited Away.

151 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa