Bao nhiêu là quá nhiều?

Mình vẽ (lại) bức tranh này để nhắc nhở bản thân rằng cần biết giới hạn của bản thân. Biết giới hạn không hẳn là để dừng lại ở chính giới hạn đó, mà để nhận thức rằng mình có những giới hạn. Cần suy nghĩ trước khi quyết định vượt qua, hoặc nếu như bản thân đã quá mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi thay vì bắt ép bản thân phải làm việc quá giới hạn.

Tác giả gốc: https://juicyfruit.exblog.jp/
The Poet Cat vẽ lại

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa