Bài thơ do tôi viết vào một hôm ngồi chán chường ở trên trường. Cảm hứng của bài thơ đến từ routine mỗi sáng của tôi: uống trà với đường và mật ong.

Em thả vào tôi một chút đường
Pha thêm một chút mật yêu thương
Chạm môi ngây ngất những mộng tưởng
Mà sao trong lòng mãi vấn vương?

– Con Mèo Thơ Ca –

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa