bài thơ viết lúc đang học môn artificial intelligence

Ngả nghiêng trong nắng
Em, một đóa hồng
Yêu kiều đứng giữa
Khoảng trời mênh mông
Anh mãi ngóng trông
Say hương giấc nồng

– Spaghetti –