bài thơ viết lúc đang học môn artificial intelligence

Ngả nghiêng trong nắng
Em, một đóa hồng
Yêu kiều đứng giữa
Khoảng trời mênh mông
Anh mãi ngóng trông
Say hương giấc nồng

– Con Mèo Thơ Ca –

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa