cái này up cho bạn ở phía bên kia kim đồng hồ xem.
thi tốt nhé!