“Đó là mùa của những ước mơ
Những dục vọng muôn đời không xiết kể
Gió bão hoà, mưa thành sông thành bể
Một thoáng nhìn có thể hoá tình yêu”

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa