Thực ra cái post này chỉ để test việc upload ảnh lên web. Gmagick hoạt động khá tốt, nhưng không hiểu sao lại bị lỗi khi bấm vào edit ảnh. Imagick thì chẳng hiểu vì sao không hoạt động được luôn.. thế là cuối cùng đành về với cái “máng lợn cũ” GD