bên thềm nắng đã rơi
xuân qua hạ lại tới
gió hát câu gọi mời
mộng ước nào chưa ngơi

Lay mãi cuối cùng “nhà thơ” mới thức dậy…

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa