Chuyện là từ hồi vào CEA mỗi sáng mình phải qua accueil để lấy badge visiteur, có badge mới được vào cửa công ty. Mình mới nhận badge chính thức hôm qua, thế là từ giờ vào cửa thoải mái, mỗi sáng không cần qua accueil nữa.

Bức này để tặng chị ở accueil, một tháng đầu đi làm gần như hôm nào đến cũng gặp. Chị ý có khi thuộc luôn tên mình rồi, nhưng mà mình thì còn không biết tên chị ý…

151 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa