Bức này mình vẽ vào khoảng tháng 5/2022, vẽ theo một bức ảnh chụp Lago di Carezza, trong chuyến đi du lịch Italie hồi năm 2019.