nắng tới khẽ bên hiên
mà ngỡ dáng em hiền
mộng ơi, đừng tan biến
đêm dài, nhớ triền miên

thi & họa – Con Mèo Thơ Ca
viết tại Bourges, 13/06/2021

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa