Cánh hoa rơi trước thềm nhà
Màu hoa có hồng tựa màu má em?
Gió đưa cây hát êm đềm
Tiếng mưa có mềm tựa làn môi em?