Hôm rằm, trên đường đi từ siêu thị về thấy cảnh này. Nhưng tất nhiên chẳng thể chụp bằng ĐT được, thế là mình càng có động lực ngồi vẽ.

Chẳng biết mùa đông bao giờ mới đi qua.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa