Hôm rằm, trên đường đi từ siêu thị về thấy cảnh này. Nhưng tất nhiên chẳng thể chụp bằng ĐT được, thế là mình càng có động lực ngồi vẽ.

Chẳng biết mùa đông bao giờ mới đi qua.