Là một người làm trong ngành về AI, mình chẳng còn lạ gì về việc “AI biết vẽ” hay “AI tạo ra video fake” nữa.

Thế mới đáng nói, cái gì càng dễ tạo ra thì giá trị càng thấp. Cùng với AI, việc tạo ra hay chỉnh sửa ảnh / video chẳng còn là khó nữa. Nhưng vì vậy nên mình tin rằng, phải thật sự đặt cái tâm vào từng góc hình mình chụp ra, thì mới có thể tạo ra cái “tâm hồn” của một bức ảnh.

Mình nhớ tới trong phim Blade Runner, nhân vật chính là một con người nhân tạo (replica), đã nghĩ rằng “born has a soul, manufactured not”. Đối với mình, mỗi bức hình được ghi lại không chỉ là một khoảnh khắc, mà còn là quá trình quan sát, điều chỉnh thông số, sửa ảnh,…

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa