Cũng không biết là đang vui hay đang buồn, chẳng biết là có đang nhớ ai hay một nhớ một địa điểm nào đó không.

Dẫu biết là không tốt, nhưng thi thoảng rượu lại trở thành một người bạn tâm sự của mình vậy đó.

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa