Lần cuối làm theo kiểu tạp chí là cuốn “Diệu Trang”, xuất bản vào tháng 11 năm 2020. Cuốn đó mình làm giống lookbook thì đúng hơn, với chủ đề minimalism. Nó cũng khá đẹp đấy chứ, chỉ tiếc là mình đã phải xóa hết dữ liệu về nó.

Dừng vụ hoài niệm tại đây. Cuốn VOGE này mình làm với chủ đề feminism.

Mình không quen nói “nữ quyền”. Hậu tố “quyền” ở đây dễ bị hiểu thành “quyền lực”, nhưng mình tin nó nên được hiểu là “quyền lợi”.

Các từ khác có đuôi “-lism” khi dịch sang tiếng Việt đều thành “chủ nghĩa” hay “trường phái”, như realism là “chủ nghĩa hiện thực”, impressionism là “trường phái ấn tượng”. Vậy, feminism nên được dịch thành “chủ nghĩa nữ giới”, hay đầy đủ hơn “chủ nghĩa tôn trọng nữ giới”, nghe hơi dài nhưng cute hơn chứ nhỉ? (Sorry nhưng chắc là cái máu TYPN ăn sâu vào trong mình rồi)

Nói về TYPN một chút, cho dù ông ta là nhân vật ở phe đối lập, xét cho cùng thì ông ta cũng đâu có xấu. Dù sao mình vẫn thích TYPN trong “Số đỏ”, và cũng càng thích cái phần TYPN lẫn trong màu máu Evergreen của mình nữa.

À, đừng quên thả tim: [NỮ QUYỀN – PHẦN 1] on Facebook

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa