Một cuộc dạo chơi vào centre ville, thực ra là đi lấy bánh pizza. Cũng may là trời nắng đẹp trở lại sau bao ngày âm u.

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa