Một cuộc dạo chơi vào centre ville, thực ra là đi lấy bánh pizza. Cũng may là trời nắng đẹp trở lại sau bao ngày âm u.