Pagode Trúc Lâm Thiền Viện – Association Des Boudhistes Vietnamiens En France

Cũng chẳng cầu gì mấy, có lẽ chỉ mong cầu sự bình yên trong tâm can…

153 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa