Video làm cho campaign tết nguyên đán 2021 của VOGE.

Có 2 phân cảnh yêu cầu vẽ cartoon: cảnh kẹo mút biểu thị 2 bạn gái yêu nhau, và cảnh 2 cái bút biểu thị 2 bạn nam yêu nhau.

Thực ra chuyện 2 cái bút kia thì khác: Chiếc bên trái là Wacom, mượn của Hương. Chiếc còn lại là Kakuno thân thương của mình.

Nhạc lấy từ phim Cloud Atlas. Khuyến khích đeo tai nghe để thưởng thức.

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa