Tiếng Pháp: Prisme, còn tiếng Việt là “lăng kính”

Chuyên mục Prisme là nơi mình sẽ thỏa thích nêu ra góc nhìn và như kinh nghiệm cá nhân về một vấn đề cụ thể: Từ các vấn đề nhỏ như con kiến tới vấn đề đa chiều như một khối tesseract, miễn là trong khuôn khổ của sự tự do ngôn luận và tôn trọng người khác, mình sẽ tìm cách viết ra.

Hãy trao đổi ý kiến của bạn ở dưới phần comment của bài viết. Mọi ý kiến hay sáng kiến đều được tôn trọng, miễn là không mang tính gây chiến (cái đó lên facebook comment chắc là sẽ hiệu quả hơn..)

? Nếu bạn muốn gửi thư ẩn danh cho The Poet Cat: bấm vào đây

? Xem thêm các bài viết cũng chuyên mục Prisme: bấm vào đây

Ảnh: ánh sáng trắng chiếu qua lăng kính sẽ được phân tách thành các màu căn bản