Không có một ranh giới nào giữa “tự do” và “ích kỷ”.

Và đôi khi thì “vô hại”, hóa ra lại là lối viết ngắn gọn của “vô tình tạo ra một tai hại”.

Maybe I’m a Chopin “Wrong Note” étude but with actual wrong notes.

Xin lỗi. Chân thành xin lỗi vì mọi thứ…