Không có một ranh giới nào giữa “tự do” và “ích kỷ”.

Và đôi khi thì “vô hại”, hóa ra lại là lối viết ngắn gọn của “vô tình tạo ra một tai hại”.

Maybe I’m a Chopin “Wrong Note” étude but with actual wrong notes.

Xin lỗi. Chân thành xin lỗi vì mọi thứ…

160 Posts

Một con mèo thích thơ ca và nhạc họa; Mong muốn được làm bạn với hoa